Lịch sử hình thành năm 1983

07.07.2023

Xí nghiệp liên hợp lắp máy số 10 (thành lập năm 1983 tại Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động: lắp đặt thiết bị và kết cấu thép nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Xí nghiệp liên hợp lắp máy số 10 (thành lập năm 1983 tại Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: lắp đặt thiết bị và kết cấu thép nhà máy thủy điện Hòa Bình.