Giới thiệu chung

Công ty cổ phần LILAMA10 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng… Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ 4.0, LILAMA 10 luôn tự tin vào năng lực, khẳng định uy tín, sẵn sàng liên doanh với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hãy đến và cùng chúng tôi xây dựng các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Mission, Vision, Core Values

Sứ mệnh

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng trên 2000 cán bộ công nhân viên Công ty đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập của đất nước. Giờ đây LILAMA 10, JSC luôn tự tin với thương hiệu mới là Công ty Cổ phần LILAMA 10 (LILAMA 10 Joint Stock Company) sẵn sàng liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình.

Tầm nhìn

LILAMA10 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật khác cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng…

Giá trị cốt lõi

Hãy đến và cùng LILAMA 10, JSC chúng tôi để khẳng định uy tín và tên tuổi của mình trên thương trường và để cùng xây dựng nước Việt Nam thành một đất nước có nền công nghiệp hiện đại và cuộc sống văn hoá giầu bản sắc dân tộc.

Sơ đồ tổ chức

Thành tích đạt được

Chứng nhận , giải thưởng nhận được