Lịch sử hình thành năm 2007

07.07.2023

Đổi tên thành Công ty Cổ phần LILAMA10. Có trụ sở tại số 989 đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Đổi tên thành Công ty Cổ phần LILAMA10. Có trụ sở tại số 989 đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội