Cung cấp dịch vụ kỹ thuật

Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các dự án thực hiện tại nước ngoài cũng là một thế mạnh khác của Lilama10.

Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thông qua các dự án tại các quốc gia như: Lybia (Nhiệt điện Lisco), Ghi nê xích đạo (Thủy điện Sendje), Nga (Nhiệt điện Berezov)...

Đối với loại hình công việc này, Lilama10 với tư cách nhà thầu chính/nhà thầu phụ sẽ cung cấp nhân công và một số phương tiện, dụng cụ, máy thi công để thực hiện công tác gia công, lắp đặt tại công trường dự án ở nước ngoài.

Đội ngũ Kỹ sư và Công nhân kỹ thuật 

Cán bộ công nhân Lilama 10 tại dự án Nhiệt điện Lisco - Lybia

Ảnh Căn chỉnh máy phát tại dự án Nhiệt điện Lisco - Lybia

Hàn giàn quá nhiệt lò hơi nhiệt điện Lisco - Lybia

Vệ Sinh Cách điện Rotor nhiệt điện Lisco - Lybia

Hàn đường ống bơm cấp lò hơi Nhiệt điện Manjung - Malaysia