Dự án tổ hợp hóa dầu miền nam Việt Nam (lọc dầu Long Sơn)

Dự án tổ hợp hóa dầu miền nam Việt Nam (lọc dầu Long Sơn)

Chủ đầu tư: Tập đoàn SCG Thái Lan

Nhà thầu: Công ty cổ phần Lilama 10

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu