LILAMA 10 thông báo tuyển dụng năm 2023

02.08.2023

Do nhu cầu triển khai các dự án, LILAMA 10 thông báo tuyển dụng 500 công nhân kỹ thuật các ngành nghề năm 2023.