Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tên dự án: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Vị trí: Dung Quất, Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian: 2007-2009

Mô tả:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm hoặc 140 nghìn thùng dầu mỗi ngày (22.000m3/ngày). Công suất có thể mở rộng tới 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm vào năm 2013-2014. Thêm vào đó nhà máy cũng cung cấp các sản phẩm hóa dầu. Khu liên hợp lọc dầu gồm:

- Khu vực lọc hóa dầu, khu phụ trợ: 135 ha.

- Khu vực bồn dự trữ và phụ cận: khoảng 42 ha.

- Khu vực bồn chứa sản phẩm: khoảng 36 ha.

- Khu vực nhận nước biển, nước sạch và hệ thống ống dẫn dầu: khoảng 4 ha.

- Đường ống liên kết nội bộ, đường bộ và nhánh rẽ: khoảng 40 ha.

- Sản phẩm dịch vụ cảng: khoảng 135 ha.

Phạm vi công việc:

- Chế tạo và lắp đặt gói thầu số 1 và số 4.

- Chế tạo và lắp đặt gói thầu số 2 và số 3.