Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tên Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (2x600MW).

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN).

Tổng thầu EPC: Tổng Công ty Lắp máy Việt nam (LILAMA).

Thầu phụ: LILAMA 10, JSC

Thời gian: 2010-2013

Công suất: 2x600MW

Mô tả:

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm trong trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng được xây dựng theo Hợp đồng Thiết kế, Cung cấp thiết bị vật tư và Xây lắp (Hợp đồng EPC).

Hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) và Tổng Công ty Lắp máy Việt nam (LILAMA) là tổng thầu EPC.

Vũng Áng 1 là dự án nhiệt điện đầu tiên tại Bắc Trung bộ Việt nam, sẽ bao gồm hai tổ máy với tổng công suất là 1200MW. Tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào Quý IV năm 2013 với sản lượng điện hàng năm đạt 7,2 tỷ kWh.

Phạm vi công việc:

- Cung cấp dịch vụ bốc dỡ, vận chuyển, bảo dưỡng thiết bị và kết cấu thép.

- Lắp đặt thiết bị cơ điện hệ thống Tuabin và máy phát