Nhà máy Xi măng Chinfon

Tên Dự án: Nhà máy xi măng Chinfon (1,4 triệu tấn/năm)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nhà máy Xi măng Chinfon

Vị trí: Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 1996-1997

Mô tả:

Tập đoàn Chinfon đã đầu tư xây dựng một nhà máy xi măng với công nghệ và thiết bị hiện đại, công suất thiết kế 4000 tấn/ngày và 1,4 triệu tấn xi măng/năm tại Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, là nơi có nguồn nguyên liệu tốt nhất Việt nam. Tổng vốn cho giai đoạn đầu là 263,705,066USD.

Phạm vi công việc:

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, kết cấu thép

- Lắp đặt hệ thống điện nước cho nhà máy

- Chế tạo kết cấu thép, sửa chữa và lắp đặt bến vận chuyển Clinker (dự án dây chuyền 2).