Công ty cổ phần LILAMA 10 - HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

19.04.2024

Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam -CTCP, với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ” Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần LILAMA 10 năm 2024 được tổ chức trọng thể từ 9h00 đến 11h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại tầng 16, Toà nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Hội nghị hôm nay đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí:

1. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: 

Ông: Bùi Đức Kiên - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP

Ông: Lê Đình Khanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP

2. Công ty cổ phần LILAMA 10:

Ông: Đặng Văn Long - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 10

Ông: Nguyễn Đình Tình - Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 10

Ông: Cao Tuấn Mai - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 10

Cùng các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và 115  đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1500 người Lao động Công ty cổ phần LILAMA 10 về dự Hội nghị.

Lãnh đạo Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần LILAMA 10 và các Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo với nội dung cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đình Tình - Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

2. Đồng chí Cao Tuấn Mai - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty về việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2023 và tình hình sử dụng Quỹ Phúc lợi, khen thưởng, từ thiện; Bái cáo kết quả tổ chức Hội nghị người Lao động tại các đơn vị trực thuộc.


Hội nghị đã dân chủ thảo luận với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn có trách nhiệm, có 03 đơn vị tham gia phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị với nội dung như sau:

1. Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương trình bày tham luận về Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm”;

2. Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 trình bày tham luận về Các giải pháp tiếp thị, lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho Người lao động trong Công ty”;

3. Đội công trình Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng trình bày tham luận về Công tác nghiên cứu lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động và thổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trên công trường”.

Trong thời gian qua, Công ty cổ phần LILAMA 10 luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Đồng chí Lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP. Hội nghị vinh dự được Đồng chí Bùi Đức - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị thông qua Thoả ước lao động tập thể năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho tập thể Người lao động ký kết Thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc Công ty tại Hội nghị.

 Henry Nguyen