Nhà máy Nhiệt điện BARH - Ấn Độ

Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Barh - Ấn độ (3x660MW)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Ấn Độ - NTPC

Thầu chính: Công ty PJSC TKZ - Nga

Nhà thầu: Tổng Công ty Lắp máy Việt nam (LILAMA)

Thầu phụ: Công ty Cổ phần LILAMA 10

Vị trí: Barh, Bihar, Ấn Độ

Công suất: 3x660MW

Phạm vi công việc:

- Chế tạo kết cấu thép cho Lò hơi bao gồm cả vật tư chính