Nhà máy Nhiệt điện LISCO - Libya

Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện LISCO - Libya

Chủ đầu tư: Công ty Sắt thép Libya

Vị trí: Tỉnh Misurata - Cộng hòa Libya

Công suất: 6x50MW

Phạm vi công việc:

Cung cấp nhân lực để thực hiện công việc:

- Sửa chữa và lắp đặt thiết bị công nghiệp.

- Lắp đặt toàn bộ các thiết bị phi tiêu chuẩn và hệ thống điện của Nhà máy.