Nhiệt điện Sông Hậu 1

Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 Công suất 2x600MW

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Vị Trí: Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Công suất: 2x600MW