Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Nhà thầu: Công ty cổ phần Lilama 10

Vị trí: Tỉnh Bình Thuận

Công suất: 2x600MW