Nhà máy Thủy điện Huội Quảng

Dự án thủy điện Huội Quảng có công suất lắp máy 520MW được xây dựng trên sông Nậm Mu thuộc địa bàn hai tỉnh Lai Châu và Sơn La.

Dự án được xây dựng trong 6 năm và dự kiến phát điện tổ máy 1 vào năm 2012, tổ máy 2 vào 2013.

Ngoài việc cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện hàng năm trên 1,9 tỷ kWh, dự án còn gắn với mục tiêu điều tiết lưu lượng nước cho vùng hạ lưu sông Hồng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Lai Châu và Sơn La.

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Đơn vị thi công chính: Tập đoàn Sông Đà

Đợn vị thầu phụ: Công ty CP LILAMA10

Địa điểm xây dựng: huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Tổng mức đầu tư của dự án: 11.082 tỷ đồng .

Công suất: 2x260MW

Sản lượng điện hàng năm: 1904 triệu KWh/năm