Nhà máy Thủy điện Nậm Công 3

Tên công trình: Nhà máy Thủy điện Nậm Công 3 (2x4MW)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LILAMA 10.

Vị trí: xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Thời gian: 2007-2010

Mô tả:

Thủy điện Nậm Công 3 được đầu tư bởi Công ty Cổ phần LILAMA 10 (LILAMA 10, JSC). Công suất lắp đặt là 2x4MW và cung cấp vào lưới điện khoảng 35,4 triệu kWh/năm.

Nhà máy đã hòa lưới điện Quốc gia vào ngày 22 tháng 12 năm 2010