Nhà máy xi măng Bút Sơn

Nhà máy xi măng Bút Sơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Lilama 10

Vị trí: Tỉnh Hà Nam

Công suất: 1,6 triệu tấn/năm