Xi Măng Tân Thắng

Nhà máy xi măng Tân Thắng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng

Nhà thầu EPC: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và Vinaconex E&C

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Lilama 10

Vị trí: xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Công suất: 1,96 triệu tấn/ năm