Nhà máy xi măng Kampot - Campuchia

Tên dự án: Nhà máy xi măng Kampot - Campuchia (1 triệu tấn/năm)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xi măng Kampot

Vị trí: huyện Toukmeas & Dorng Tung, Tỉnh Kampot - Campuchia

Mô tả: Công suất của Nhà máy là 1 triệu tấn/năm và là Nhà máy xi măng lớn nhất ở Campuchia.

Phạm vi công việc:

- Lắp đặt thiết bị công nghệ của Nhà máy